Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné úpravy obecnej hasičskej zbrojnice

 

 Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10%
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

 

Typ a názov projektu:
„Stavebné úpravy Obecnej hasičskej zbrojnice v Nitrianskej Blatnici“

Výška poskytnutého príspevku:
243.223,19 €

Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

 

Všeobecné informácie o Projekte

Názov                       Projektu Stavebné úpravy obecnej hasičskej zbrojnice

                                v Nitrianskej Blatnici
Kód ITMS                  22140220045
Operačný program    Regionálny operačný program
Spolufinancovaný z  Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR
Prioritná os              4 Regenerácia sídiel
Opatrenie                 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

 

Ciele Projektu

Cieľ projektu           Nadstavbou, prístavbou budovy, obstaraním IKT a interiérového

                                vybavenia dosiahnuť vytvorenie stálej služby požiarnej ochrany.
Špecifický cieľ projektu      1 Zvýšenie úrovne služieb požiarnej ochrany stavebnými

                                          úpravami objektu pre vytvorenie stálej služby, zníženie

                                          energetickej náročnosti budovy. SO-01-A1, SO-03-A4.
Špecifický cieľ projektu      2 Vytvorenie podmienok pre pracovníkov stálej služby

                                          s využitím IKT a obstaraním interiérového vybavenia s

                                          možnosťou vzdelávania a preškoľovania. SO-01-A2
 

Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity                                Začiatok realizácie     Ukončenie realizácie

                                                      aktivity (MM/RRRR)   aktivity (MM/RRRR)
A Rekonštrukcia a nadstavba OHZ/HaZZ            03/2010                        01/2011

   interiérové a IKT vybavenie
Podporné aktivity
B Projektové a inžinierske práce                      12/2008                         01/2011
C Proces verejného obstarávania                     08/2009                        11/2009
D Externý manažment projektov                     12/2008                        04/2011

Ukončenie realizácie aktivít Projektu                                                     04/2011

 Rozpočet projektu

 

30. apríl 2011 sa zapíše medzi ďalšie významné dni v 84. ročnej histórii Dobrovoľného hasičského zboru v Nitrianskej Blatnici. Práve na tento deň pripadol termín odovzdávania zrekonštruovanej Obecnej hasičskej zbrojnice nášmu DHZ. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Michal Toman. V úvode privítal prednostu Obvodného úradu v Topoľčanoch Ing. Karola Zaťku, starostov obcí Mikroregiónu pod Marhátom, správcu farnosti dp. Petra Štálnika, riaditeľa Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch plk. Mgr. Ľubomíra Geru, a ďalších hostí, ako aj zúčastnených občanov, najmä však príslušníkov Obecného hasičského zboru. Vo svojom prejave starosta zdôraznil: „Zo životnej praxe vieme, že neraz veľké hodnoty vytvorené ľudskou prácou boli zničené požiarmi a niekedy i z dôvodu nevyhovujúceho hasičského zariadenia a techniky. A boli sme i svedkami toho, že vďaka obetavosti a pohotovosti našich hasičov boli zachránené majetky jednotlivcov i spoločnosti a neraz i to najcennejšie – ľudské životy. Práve preto si nesmierne vážime skutočnosť, že naša obec bola ministerstvom vnútra a vládou SR zaradená do zoznamu „Plošné rozmiestnenie hasičských staníc Hasičského a záchranného zboru a hasičských zbrojníc obecných hasičských zborov na území Slovenskej republiky – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ i Programu obnovy hasičskej techniky dobrovoľných hasičských zborov. Následne sa mohla úspešne uchádzať o nenávratný finančný príspevok z regionálneho operačného programu na komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Výsledkom projektu je moderná budova hasičskej služby, v ktorej sa nachádzajú okrem iného garáže hasičskej techniky, sklady PHM a MTZ, sušiareň hadíc, kancelárie, preventívno – výchovné a školiace miestnosti a šatne so sociálnymi zariadeniami. V rámci projektu sa obstarali aj informačné a komunikačné technológie a interiérové vybavenie, ktoré spoločne s novým zásahovým hasičským vozidlom pomôžu zvýšiť bezpečnosť obyvateľov našej obce a kvalitu poskytovanej požiarnej ochrany.
Starosta poďakoval v mene občanov, obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici riadiacemu orgánu pre regionálny operačný program za poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu budovy obecnej hasičskej zbrojnice. Poďakoval i projektantom architektonického ateliéru K2 Nitra za spracovanie projektovej dokumentácie a pracovníkom stavebnej firmy Megaspol, s. r. o. Nitra, ktorí napriek celoročným nepriaznivým poveternostným podmienkam stavbu realizovali včas a v požadovanej kvalite.
Po príhovoroch hostí posvätil novú budovu dp. Peter Štálnik v súlade s tradičným hasičským heslom:
„ Bohu pre slávu, človeku pre úžitok.“
 


 

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica


 
 
Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica


 
 
Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica


 
 
Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica


 
 
Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica


 
 
Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica


 
 
Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica


 
 
Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica


 
 
Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica

Obecná hasičská zbrojnica


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka