Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rok 2013


 

Zoznam realizovaných reštaurátorských prác na Rotunde s. Juraja pri Nitrianskej Blatnici v roku 2013

EXTERIÉR:
Práce v tejto etape reštaurovania Rotundy sv. Juraja boli zamerané na analogickú rekonštrukciu fasády barokovej výzdoby veže podľa nálezov zachovaných fragmentov omietok a štukových a maliarskych detailov z predchádzajúceho reštaurátorského výskumu fasády v roku 2011.
1. Odstránenie sekundárnych vápenno-cementových omietok z fasády stien rotundy a prístavby barokovej veže a pustovne v celom rozsahu. V rámci čistiacich prác boli zistené nové nálezové situácie na laterne barokovej veže (nález pôvodných okenných otvorov), ktoré umožnili s istotou datovať všetky zásadné mladšie opravy a zmeny barokovej úpravy veže a zaklenutia rotundy, vrátane presbytéria do obdobia 19. storočia.
Práce, počas celoplošného odkryvu,ešte viac spresnili tvarové a farebné riešenie výzdoby
barokovej prestavby na fasáde veže a lodi a presbytériu rotundy a jej celkový stavebno-
historický vývoj.
2. V soklovej časti veže bol prehodnotený a v celom rozsahu odstránený nefunkčný sanačný zásah proti vzlínavosti vlhkosti z roku 2002. Nahradený bol novým sanačným systémom.
3. Bola realizovaná konsolidácia a konzervovanie objavených fragmentov originálu barokovej výzdoby – murív, omietok a náterov.
4. Vykonaná bola rekonštrukcia omietok a takmer úplná rekonštrukcia barokového tvaroslovia plastickej architektonickej a štukovej výzdoby stien na veži (pilastre, profilované rímsy). Tieto práce, pre už nevyhovujúce poveternostné podmienky, boli z technologických dôvodov neukončené. V okenných zvukových otvoroch veže boli v zmysle metodických pokynov KPÚ Nitra osadené ochranné sklá. V minulosti ukradnuté okenné plechové parapety boli nahradené novými.
5. Reštaurovanie laterny veže bolo realizované úplne. Laterna bola nanovo omietnutá, a analogicky podľa nálezov farebne upravená. Drevená konštrukcia strechy laterny bola konzervovaná (kotviaci a zároveň nosný dubový trám strechy). V objavených okenných otvoroch laterny boli osadené ochranné sklá proti dažďu, okenné parapety boli ochránené olovnatým plechom.Pôvodná nika zaslepeného východného okna bola zabezpečená proti zahniezdeniu vtákov. Okraje stien laterny v styku s helmicou veže boli z dôvodu možného zatekania a odmŕzania nanovo oplechované.

INTERIÉR:
Práce boli realizované v zmysle metodických pokynov KPÚ Nitra.
Boli sústredené na odstránenie nevhodnej dlažby zo šamotových tehál a jej podkladového betónu. Následne bola vykonaná realizácia novej kamennej dlažby tvarom a kladením podľa fotografickej dokumentácie z archeologického výskumu podlahy z rokov 1974 – 1980 od prof. Alexandra Ruttkaya. Podľa nových nálezov a zistení počas reštaurovania interiéru z rokov 2010 – 2012 a zistení po odstránení šamotovej podlahy v r. 2013 bola úroveň novej podlahy položená na úroveň pôvodnej barokovej kamennej podlahy. Výmena novej kamennej dlažby bola realizovaná s finančnou podporou Nadácie VÚB.
Po okrajoch v podlahe boli v spolupráci s občianskym združením Rotunda Jurko osadené zdroje svetla osvetľujúce povrch najstarších stien rotundy.
Vedúci reštaurátor zabezpečil reštaurovanie textilnej časti a sám zreštauroval drevené súčasti pôvodného barokového ozdobného závesného lana pravdepodobne nesúceho osvetlenie interiéru rotundy v minulosti.

Akad. maliar Jozef Dorica, vedúci reštaurátor


 

  

Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja 2013

Fasáda  Rotundy sv. Juraja pred reštaurovaním

Fasáda Rotundy sv. Juraja pred reštaurovaním.

Fasáda Rotundy sv. Juraja počas reštaurovania

Fasáda Rotundy sv. Juraja počas reštaurovania

Fasáda veže po omietnutí - rekonštrukcii barokového tvaroslovia.

Fasáda veže po omietnutí - rekonštrukcii barokového tvaroslovia.

 Fasáda Rotundy sv. Juraja po reštaurátorskom výskume.

Fasáda Rotundy sv. Juraja po reštaurátorskom výskume.


 
 
Fasáda Rotundy sv. Juraja počas reštaurovania.

Fasáda Rotundy sv. Juraja počas reštaurovania.

Fasáda veže po omietnutí - rekonštrukcii barokového tvaroslovia.

Fasáda veže po omietnutí - rekonštrukcii barokového tvaroslovia.

Fasáda Rotundy sv. Juraja pred reštaurovaním.

Fasáda Rotundy sv. Juraja pred reštaurovaním.

Fasáda Rotundy sv. Juraja pred reštaurovaním.

Fasáda Rotundy sv. Juraja pred reštaurovaním.


 
 
Fasáda veže po omietnutí - rekonštrukcii barokového tvaroslovia.

Fasáda veže po omietnutí - rekonštrukcii barokového tvaroslovia.

Fasáda veže po omietnutí - rekonštrukcii barokového tvaroslovia - detail.

Fasáda veže po omietnutí - rekonštrukcii barokového tvaroslovia - detail.

Detail rekonštrukcie hornej rímsy.

Detail rekonštrukcie hornej rímsy.

Detail rekonštrukcie nárožia korunnej rímsy.

Detail rekonštrukcie nárožia korunnej rímsy.


 
 
Pustovňa po rešt. výskume.

Pustovňa po rešt. výskume.

Pustovňa po očistení od vápenno-cementových omietok.

Pustovňa po očistení od vápenno-cementových omietok.

Detail laterny pred reštaurovaním.

Detail laterny pred reštaurovaním.

Laterna - nález okien počas reštaurovania.

Laterna - nález okien počas reštaurovania.


 
 
Laterna počas reštaurovania - po očistení.

Laterna počas reštaurovania - po očistení.

Laterna po reštaurovaní.

Laterna po reštaurovaní.

Laterna po reštaurovaní - detail pôvodne zaslepeného východného okna.

Laterna po reštaurovaní - detail pôvodne zaslepeného východného okna.

Interiér rotundy so šamotovou podlahou - stav pred reštaurovaním.

Interiér rotundy so šamotovou podlahou - stav pred reštaurovaním.


 
 
Odstránenie okraja šamotovej podlahy pozdĺž severného múru lode.

Odstránenie okraja šamotovej podlahy pozdĺž severného múru lode.

Stav po odstránení šamotovej podlahy.

Stav po odstránení šamotovej podlahy.

Príprava nových podkladových vrstiev.

Príprava nových podkladových vrstiev.

Príprava nových podkladových vrstiev.

Príprava nových podkladových vrstiev.


 
 
Stav po položení novej kamennej podlahy.

Stav po položení novej kamennej podlahy.

Stav po položení novej kamennej podlahy.

Stav po položení novej kamennej podlahy.

Stav po položení novej kamennej podlahy.

Stav po položení novej kamennej podlahy.

Stav po položení novej kamennej podlahy.

Stav po položení novej kamennej podlahy.


 
 
Nasvietenie stien lode a apsidy.

Nasvietenie stien lode a apsidy.

Nasvietenie stien lode a apsidy.

Nasvietenie stien lode a apsidy.

Dekoratívne barokové lano celok stav pred rešt.

Dekoratívne barokové lano celok stav pred rešt.

Dekoratívne barokové lano celok stav po rešt.

Dekoratívne barokové lano celok stav po rešt.


 
 
Nočné nasvietenie rotundy zo zdroja fotovoltaického panelu.

Nočné nasvietenie rotundy zo zdroja fotovoltaického panelu.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka