Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prevádzka obecného cintorína

                             OBEC NITRIANSKA BLATNICA

                                   Obecný úrad č. 6, Nitrianska Blatnica 956 05

 

Vec
Prevádzka obecného cintorína - informácia

V zmysle zákona NR SR č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve bolo Obecným zastupiteľstvo obce Nitrianska Blatnica prijaté všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o pravidlách prevádzky pohrebiska a s tým súvisiacich právach a povinnostiach občanov obce. VZN bolo doplnené Dodatkom č. 1 - VZN č. 6/2009. 
Vo VZN je určený prevádzkovateľ pohrebiska, rozsah poskytovaných služieb, povinnosti prevádzkovateľa a nájomcu hrobového miesta, výkop, rozmery a úprava hrobového miesta, označovanie hrobov, práce na pohrebisku, vstup na pohrebisko, správanie sa, spôsob nakladania s odpadmi, cenník služieb. Podrobnejšie sa občania môžu oboznámiť so VZN vo vývesnej skrinke priamo na cintoríne, alebo na internetovej stránke obce. Touto cestou upozorňujeme na povinnosť občanov nahlasovať všetky úpravy hrobových miest (výstavba a rekonštrukcia pomníkov a i.) a uhradiť poplatok za hrobové miesta na základe nájomných zmlúv na dobu 10-tich rokov na Obecnom úrade v Nitrianskej Blatnici.   Poplatky za prepožičané hrobové miesta sa platia v hotovosti do pokladne alebo poštovou poukážkou.
Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na 10 rokov je:
- hrobka / pochovaní nad sebou/     10.- €
            -  jednohrobové miesto      10,- €
            - dvojhrobové miesto         20,- €
            - trojhrobové miesto          30,- €
            - detský hrob                      5,- €
Obecný úrad v spolupráci s portálom www.virtualnycintorin.sk sprístupnil na svojej internetovej stránke elektronickú službu virtuálneho cintorína obce. Prostredníctvom tejto služby môžete vyhľadávať zosnulých, hrobové miesta, vykonať kontrolu platieb nájomného za hrobové miesta a zistiť zoznam nezaplatených hrobových miest. Táto služba Vám umožní získať informácie o skutočnosti, či je hrobové miesto, ktorého ste užívateľom/nájomcom zaplatené alebo nie. Taktiež Vám umožní vyhľadať výročia narodení a úmrtí zosnulých.


Personálne zabezpečenie prevádzky pohrebiska:

- správa cintorína, Domu smútku a určenie miesta na cintoríne -  Miroslav Viater,                          č.d.306, mobil 0908 791 051;    
- prevádzka Domu smútku - Marianna Michlerová

  č. d. 76, mobil 0902 488 125;
- nájomné zmluvy, poplatky za miesto, prenájom Domu smútku a ohlásenie drobnej  stavby na  hrobovom mieste -   referát  daní a poplatkov obecného úradu (038/53 99 112).

                                                                        


            


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka