Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

História DHZ

V dávnej minulosti nebola ochrana majetku a životov občanov organizovaná a občania si pomáhali svojpomocne najmä pri požiaroch a povodniach. Chýbala protipožiarna technika a stráženie majetku občanov bolo najmä na dedinách na hlave obecného hlásnika.
Zlepšenie situácie nastalo až na sklonku 18. storočia, zodpovednú úlohu mali najmä cechy a po ich zániku začali vznikať aj na území terajšieho Slovenska prvé dobrovoľné hasičské zbory.
Ak do roku 1918 organizoval požiarnu ochranu Uhorský krajinský hasičský zväz, po vzniku Československa začali vznikať vo väčších mestách a obciach hasičské jednoty. V roku 1927 vznikol aj v našej obci Dobrovoľný hasičský zbor.
Medzi zakladateľov patrili najmä nezabudnuteľní členovia hasičského zboru, a to Jozef Turan, ktorý pôsobil niekoľko desiatok rokov ako veliteľ, ďalej Anton Hermann, Jozef Mrázik, František Klčo, Rudolf Kúdela, Jozef Masrna, Michal Michalík a ďalší.
Stali sa vlastne priekopníkmi organizovaného hasičstva v našej obci.

 

Priekopníci organizovaného hasičstva v našej obci

 

Horný rad zľava: Jozef Mrázik, František Klčo, Michal Štefík,
               Ján Bílený, Jozef Masrna, Ján Uhlík,
      Dolný rad zprava: Ivan Krajčík, Eduard Žitňanský, Jozef Chromý.V roku 1927 bola obcou zakúpená aj ručná striekačka a výzbroj v cene
3.074,- vtedajších korún, ktorá je ešte i dnes plne funkčná.
Hasiči mali aj spoločenskú funkciu. Zúčastňovali sa na významných náboženských obradoch i ako poriadatelia na rôznych zábavách a kultúrnych podujatiach, ba dokonca v našej obci boli veľmi populárne hasičské zábavy a divadelné ochotnícke predstavenia hasičského zboru. V súčasnosti sa členovia DHZ aktívne podieľajú asistenčnou činnosťou na zabezpečovaní kultúrne spoločenských podujatí, ktoré organizuje obec v priebehu roka (svätojurská púť, oslavy oslobodenia obce, SNP, stavanie mája, silvestrovské oslavy ai.).
Cez rady dobrovoľného hasičského zboru prešli stovky mladých i starších občanov, vznikali krúžky mladých požiarnikov. Nemožno vymenovať úspechy, ktoré dosiahli hasiči našej obce na rôznych súťažiach, čo potvrdzujú i udelené diplomy a uznania.
Všetkým patrí vďaka a uznanie za svoj podiel na ochrane zdravia, života a majetku spoluobčanov. Je potešiteľné, že v súčasnom období sa viac-menej aktívne zapája do činnosti Dobrovoľného hasičského zboru okolo 25 zväčša činných členov.

Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 20.03.2008 k plošnému rozmiestneniu síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru a obecných hasičských zborov na území SR –sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc zaradila Nitriansku Blatnicu (2 obce z okresu) do zoznamu obcí, ktoré môžu získať finančnú podporu až 95% na rekonštrukciu a vybavenie požiarnych zbrojníc (minimálne 3 mil. Sk) z Regionálneho operačného programu – Opatrenie 4.2. Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb.
To dáva predpoklad, že činnosť dobrovoľného hasičského zboru v našej obci bude aj v ďalšom nadväzovať na prácu a úspechy našich predchodcov.

 


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka