Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Čestné občianstvo

 

Čestné občianstvo obce Nitrianska Blatnica

 

Rok 2010 - Čestné občianstvo obce Nitrianska Blatnica udelené pri príležitosti konania osláv 825. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 75. výročia futbalu v obci

 

Zlata Solivajsová

Narodila sa v roku 1922,zomrela 31.12.2010 v Banskej Bystrici.
Za celoživotné tvorivé výkony a prínos v oblasti umenia a literatúry a propagáciu obce doma i v zahraničí.
Pani Zlata Solivajsová musela pre svoje postoje k udalostiam v 1968 opustiť redaktorské miesto a rehabilitovania sa dočkala až v roku 1990. Patrila medzi spisovateľské autority v celoslovenskom kontexte.

 

Ing. František Krošlák

Narodený v roku 1957, bytom vo Vozokanoch.
Za významný prínos v oblasti zamestnanosti a hospodárskeho rozvoja obce a jej propagáciu doma i v zahraničí.

Pán Ing. František Krošlák presunom svojich podnikateľských aktivít v pol. 90-tych rokov minulého storočia do priestorov opusteného hospodárskeho dvora JRD sa zaslúžil i o záchranu a zveľadenie pamiatkového fondu v historickom jadre obce. Je stálym podporovateľom kultúrnospoločenských a verejnoprospešných aktivít obecného úradu a miestnych spoločenských organizácií a spolkov.
 

vdp. Mgr. Jozef Hužovič

Narodený v roku 1974, trvale bytom v Opoji. Správca farnosti Nitrianska Blatnica v rokoch 2007-2010.
Za výrazné úspechy v oblasti detskej dramatickej tvorivosti a starostlivosť o cirkevný pamiatkový fond obce.
Dp. Mgr. Jozef Hužovič pripravoval a organizoval zaujímavé a príťažlivé akcie s kultúrnym a umeleckým zameraním pre deti a mládež. Významnou mierou prispieval k formovaniu ich vzťahu k obci, umeniu a kultúre.

 

Rok 2008 - Čestné občianstvo obce Nitrianska Blatnica udelené pri príležitosti konania osláv 60. výročia používania názvu obce Nitrianska Blatnica.

 

  Katarína Hudecová   Katarína Hudecová

Narodená v roku 1928, bytom Trenčianske Teplice.
Za vynikajúce celoživotné tvorivé výkony v umelecko-publicistickej oblasti a propagáciu obce doma i v zahraničí.
Pani Katarína Hudecová aj napriek tomu, že sa narodila na Ukrajine, hrdo sa hlási k našej obci ako rodáčka a vo svojej tvorbe približuje život jej občanov.

 


  Anton Krumpár    Anton Krumpár 

Narodený v roku 1930, bytom Topoľčany.
Za vynikajúce celoživotné tvorivé výkony v publicistickej oblasti a propagáciu obce v regionálnej i celoslovenskej tlači .
Pán Anton Krumpár svoje novinárske skúsenosti využíva i dnes a z jeho iniciatívy a aktívnej pomoci vydávame pravidelne Blatnické noviny.


 JUDr. Vladimír Šiška  JUDr. Vladimír Šiška

Narodený v roku 1942, bytom v Bratislave.
Za významný prínos na rozvoji a zveľaďovaní obce a propagáciu obce doma i v zahraničí.
V rámci svojho pracovného postavenia pomáhal presadiť rôzne významné stavby v obci a pomáhal tak predstaviteľom obce. Obec propaguje doma i v zahraničí organizovaním pravidelných významných medzinárodných poľovníckych a kynologických podujatí.


 vdp. František Jurík, CSsR   vdp. František Jurík, CSsR – In Memoriam

Narodil sa v roku 1925, zomrel v roku 1991.
Za významný prínos na rozvoji a zveľaďovaní obce a tvorivé výkony v osvetovo-výchovnej a publicistickej oblasti počas pôsobenia v Nitrianskej Blatnici.
Vdp. František Jurík má veľkú zásluhu na znovu postavení veže kostola a z jeho iniciatívy urobil Archeologický ústav SAV výskum pri kostolíku sv. Juraja, čím sa táto veľkomoravská pamiatka dostala do povedomia historikov a slovenskej verejnosti.
Čestné občianstvo mu bolo udelené In memoriam.

 

Rok 2000

 

Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. - za propagáciu obce na poli archeológie a histórie.

 

PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.   Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., archeológ, bývalý dlhoročný riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre.
Detstvo prežil v Piešťanoch, kde aj v roku 1958 maturoval. Na vysokej škole sa špecializoval na obdobie sťahovania národov a národné dejiny. V roku 1974-80 upútala jeho pozornosť lokalita „Jurko“ pod Marhátom, kde odkrýva nové tajomstvá starorománskej rotundy – kostolíka sv.Juraja a pohrebisko s klasifikáciou z 9. storočia. Svoj kvalifikačný postup potvrdil ako univerzitný profesor na UK v Bratislave získaním vedeckých hodností a pedagogických titulov.
Študijné pobyty v Rakúsku, Juhoslávii, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a Nemecku ho postupne zaradili medzi európsku archeologickú elitu vstupom do Európskej akadémie vied a umení, Medzinárodnej únie slovanskej a stredovekej archeológie, je členom výkonného výboru prehistorických vied pri UNESCO, Nemeckého archeologického ústavu a prezidentom medzinárodnej spoločnosti pre výskum hradov Castrum Bene.
Na Slovensku je podpredsedom Učenej spoločnosti SAV a členom Vedeckého kolégia SAV pre kultúrnohistorické vedy Slovenského komitétu slavistov.
Za svoju doterajšiu prácu získal 12 ocenení a celkovým vyvrcholením jeho doterajšej bohatej vedecko-pedagogickej a archeologicko- historickej činnosti bolo vyznamenanie prezidentom SR Ivanom Gašparovičom udelením Pribinovho kríža I. triedy.

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka