Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Cena starostu obce

Cena starostu obce Nitrianska Blatnica 

 

Rok 2010 - Cena starostu obce Nitrianska Blatnica udelená pri príležitosti 825. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 75. výročia futbalu v obci


Helena Adamusová

Narodená v roku 1939, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú humánnu a záslužnú činnosť v MS SČK a v ďalších spoločenských organizáciách obce.
Pani Helena Adamusová sa veľa rokov podieľala na spolkovej činnosti v obci a ešte i dnes je aktívne činná v Miestnom spolku Slovenského Červeného kríža a v Občianskom združení Rotunda Jurko.
Patrí medzi tých nenápadných občanov, ktorí sú ochotní pomôcť tam, kde to obec potrebuje.

Dušan Bartošek

Narodený v roku 1971, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji športu pri príležitosti 75. výročia futbalu v obci .
Pán Dušan Bartošek je aktívnym hráčom klubu od roku 1982 a svojou aktivitou sa významne podieľal i podieľa na úspechoch nášho futbalu ako hráč i mládežnícky tréner. Bol dlhoročným kapitánom A mužstva a niekoľkonásobným najlepším strelcom okresných súťaží.

Anton Grznár

Narodený v roku 1933, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji športu pri príležitosti 75. výročia futbalu v obci.
Pán Anton Grznár sa významne podieľal na úspechoch nášho futbalu ako dlhoročný hráč i funkcionár.

Karol Hlohovský

Narodený v roku 1931, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji športu pri príležitosti 75. výročia futbalu v obci.
Pán Karol Hlohovský sa významne podieľal na úspechoch nášho futbalu ako dlhoročný hráč i funkcionár.

Ladislav Kašný

Narodený v roku 1956, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za mimoriadny humánny čin – viac než 100 bezplatných odberov krvi.
Pán Ladislav Kašný je držiteľom Diamantovej Jánskeho plakety (80 odberov) a Kňazovického plakety (100 odberov).

Viktor Kolník

Narodený v roku 1945, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za významný prínos na záchrane a popularizácii NKP Rotundy sv. Juraja a ďalších hnuteľných i nehnuteľných kultúrnych pamiatok obce.
Pán Viktor Kolník aktívne prispieva k bádaniu historických prameňov obce a k uchovávaniu obecných tradícií, ktoré nám zanechali naši predkovia, ich odovzdávaniu a sprostredkovaniu ďalším generáciám. Je stálym podporovateľom kultúrnospoločenských a verejnoprospešných aktivít obecného úradu a miestnych spoločenských organizácií a spolkov.

Vladimír Stanček

Narodený v roku 1951, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji športu pri príležitosti 75. výročia futbalu v obci .
Pán Vladimír Stanček bol dlhoročným hráčom klubu - „futbalistom 20. storočia Nitrianskej Blatnice“ a svojou aktivitou sa významne podieľal i podieľa na úspechoch nášho futbalu ako hráč, tréner a funkcionár.

 

Rok 2009
 

   Juraj Rožek

 Najlepší žiak ZŠ s MŠ v školskom roku 2008/2009.

Toto významné ocenenie dostal za vynikajúce výchovno-vzdelávacie
výsledky, reprezentáciu školy na olympiádach a súťažiach.

 

 

Rok 2008 - Cena starostu obce Nitrianska Blatnica udelená pri príležitosti 60. výročia používania názvu obce Nitrianska Blatnica


  Mgr. Daniela Bartošková   Mgr. Daniela Bartošková

Narodená v roku 1947, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji osvetovo-výchovnej činnosti obce.
Pani Mgr. Daniela Bartošková veľa rokov sa podieľala na pedagogickej činnosti v obci a 24 rokov pracovala ako poslankyňa. Aktívne je činná v Slovenskom Červenom kríži a v Komisii pre školstvo, šport, mládež a kultúru.


  Anton Frnčík   Anton Frnčík

Narodený v roku 1944, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji obce a športu.
Pán Anton Frnčík bol dlhé roky poslancom a aktívne pracoval najmä vo futbale. Patrí medzi tých nenápadných občanov, ktorí sú ochotní pomôcť tam, kde to obec potrebuje.


 Ing. Rudolf Jančovič   Ing. Rudolf Jančovič

Narodený v roku 1945, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji obce a športu.
Pán Ing. Rudolf Jančovič aktívne pracoval v obecnej samospráve. Svojou aktivitou sa významne podieľal na úspechoch nášho futbalu ako hráč, tréner i funkcionár. Stál pri zrode žiackeho futbalu v obci.


 Dušan Klas   Dušan Klas

Narodený v roku 1964, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za mimoriadny humánny čin – viac než 80 bezplatných odberov krvi.
Pán Dušan Klas je držiteľom Diamantovej Jánskeho plakety.


 Jozef Králik   Jozef Králik

Narodený v roku 1945, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji obce.
Pán Jozef Králik svoje odborné skúsenosti ochotne poskytoval a poskytuje pri rôznych stavebných akciách v obci a pomáha pri kultúrno – spoločenských podujatiach. Bol dlhoročným poslancom NV i obecného zastupiteľstva.


 Michal Socha   Michal Socha

Narodený v roku 1945, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji obce.
Pán Michal Socha viac ako 40 rokov pracuje v v obecnej samospráve, je aktívne činný v organizácii záhradkárov a je aj 18 – násobný darca krvi.


 Mgr. Ondrej Turan  Mgr. Ondrej Turan

Narodený v roku 1943, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji osvetovo-výchovnej a športovej činnosti obce.
Pán Mgr. Ondrej Turan iniciatívne pracoval v oblasti školstva v obci nielen ako učiteľ, ale i vo vedúcich funkciách viac ako 40 rokov. Bol taktiež dlhoročným poslancom a funkcionárom futbalového klubu.

 

27.jún 2008

 

 Marek Miho Marek Miho

Najlepší žiak ZŠ s MŠ v školskom roku 2007/2008.

Toto významné ocenenie dostal za vynikajúce výchovno-vzdelávacie
výsledky, reprezentáciu školy v oblasti športu a záujmových súťaží. 


 

Rok 2007

 

7. júl 2007

Ján Kolník st. - za dlhoročnú aktívnu prácu pre rozvoj obecných tradícii a propagáciu histórie obce

 

11. august 2007

Anton Krajčík - za dlhoročnú aktívnu prácu v poľovníckom združení a zásluhy o rozvoj obce

 

15. september 2007

Elemír Bisták - za dlhoročnú aktívnu prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore

 

11. október 2007

Základná škola s materskou školou - pri príležitosti 45. a 30. výročia odovzdania do užívania nových budov ZŠ a MŠ

 

Viliam Kolka - za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu a osobný prínos v rozvoji vzdelávania

 

Mária Kolníková - za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu a osobný prínos v rozvoji vzdelávania

 

Rozália Selešová - In memoriam -za dlhoročnú obetavú pedagogickú prácu a osobný prínos v rozvoji vzdelávania

 

Pavol Stanček - za osobný prínos pri príprave a výstavbe školských zariadení a dlhoročnú prácu v územnej samospráve
 

 


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka