Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
Nitrianska Blatnica http://www.nitrianskablatnica.sk/

Obec Nitrianska Blatnica

        STAROSTA OBCE NITRIANSKA BLATNICA
                  
                                                                          

                                                                                     V Nitrianskej Blatnici, dňa 15.06.2016                            


 P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                                                           v znení neskorších predpisov


zvolávam
 

10. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici,

ktoré sa uskutoční dňa

 

23. júna (štvrtok) 2016 o 18.00 hod. 

 

v  Rokovacej miestnosti Obecného úradu

Nitrianska Blatnica

 

PROGRAM:

 

1.   Otvorenie

2.   Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

3.   Návrh na III. úpravu rozpočtu na rok 2016

4.   Výročná správa obce za rok 2015

5.   Správa hlavného kontrolóra obce o kontrole hospodárenia v zmysle vyhlášky 

      MF SR č. 517/2001 Z. z. obce Nitrianska Blatnica za rok 2015

6.   Správa nezávislého audítora z auditu rozpočtového hospodárenia obce

      Nitrianska Blatnica za rok  2015

7.   Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými

      odpadmi na území obce Nitrianska Blatnica    

8.   Rôzne, interpelácie poslancov

9.   Záver            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Mgr. Michal  T o m a n


 

Prečítajte si aktuálne vydanie

Blatnických novín TU


 

webygroup

dnes je: 25.6.2016

meniny má: Olívia, Tadeáš

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

6365564

Úvodná stránka